Weylin Tracking logo
illustratieve foto

Special: Blue House

Lopend door Hongkong zou je wellicht verwachten dat je nog veel fysieke plekken kan bezoeken die verbonden zijn met onze vechtkunst, het Hung Kuen. In de praktijk valt dat helaas erg tegen. Het is gebruikelijk dat scholen worden gesloten wanneer de sifu ervan overlijd. Bovendien is grond in Hongkong erg kostbaar, waardoor vele historische gebouwen helaas gesloopt zijn om plaats te maken voor hoogbouw. Een uitzondering hierop vormt het gebouw dat bekend staat als het 'Blue House'.

Het Blue House staat aan de Stone Nullah Lane in het district Wan Chai op Hongkong Eiland. Wan Chai is een druk commercieel gebied met vele kleine tot middelgrote bedrijven en is in ontwikkeling sinds 1850. Wan Chai betekent inham. De inham bestaat heden ten dage niet meer door ontwikkeling. Regelmatig wordt tot in het water gebouwd omdat bouwgrond schaars is in Hongkong. Zo is in der loop der tijd de inham compleet verdwenen1. Een nullah is een afwateringskanaal. Het is een term die de Britten introduceerden vanuit India. Die zijn tegenwoordig allemaal ondergronds, maar bestaan nog wel om in het regenseizoen grote hoeveelheden regenwater af te voeren. Op een ansichtkaart uit 1910 is het nog te zien.

Jeroen Kloppenburg

Het Blue House (en aangrenzende Yellow House) in 2011 (foto Jeroen Kloppenburg).

Het Blue House bestaat uit vier verdiepingen en heeft de classificatie Grade 1 Historic Building2. Deze classificatie krijgt de volgende uitleg; “een gebouw met bijzondere eigenschappen waarvoor alles in het werk gesteld moet worden om deze te behouden waar mogelijk”. Het is gebouwd in 19233 en bestaat voor een groot deel uit hout. Het is één van de weinige vooroorlogse gebouwen die nog bestaan. Vele moderne gemakken zijn in de loop der jaren niet toegevoegd. Zo beschikt het gebouw niet over stromend, heet water, is het gebouw niet aangesloten op de riolering en worden de uitwerpselen met emmers water weggespoeld door een goot naar buiten. Hier worden de uitwerpselen dan ’s nachts opgehaald door de gemeentereiniging. Ook delen alle bewoners één gezamenlijke keuken.

De historie van het gebouw in relatie tot het Hung Kuen bevat vele onduidelijkheden. Zo word door sommigen gezegd dat Lam Sai Wing hier al een school had. Dit staat zelfs vermeld op het informatiebord bij het gebouw. Maar, wat waarschijnlijker is dat Lam Sai Wing in dezelfde buurt een school had die sindsdien verdwenen is. Zeker is wel dat zijn neef en leerling Lam Cho hier vanaf 19504 een kungfu-school en ditda5-kliniek had. Deze is later overgenomen door zijn tweede zoon, Lam Chun Hing. Deze was bijzonder geïnteresseerd in kungfu, maar overleed helaas al vroeg aan kanker. Zijn weduwe heeft hier tot op heden een ditda-kliniek.

Jeroen Kloppenburg
Het Blue House op een ansichtkaart met het afwateringskanaal.

Jeroen Kloppenburg De historie van het gebouw in relatie tot het Hung Kuen bevat vele onduidelijkheden. Zo word door sommigen gezegd dat Lam Sai Wing hier al een school had. Dit staat zelfs vermeld op het informatiebord bij het gebouw. Maar, wat waarschijnlijker is dat Lam Sai Wing in dezelfde buurt een school had die sindsdien verdwenen is. Zeker is wel dat zijn neef en leerling Lam Cho hier vanaf 19504 een kungfu-school en ditda5-kliniek had. Deze is later overgenomen door zijn tweede zoon, Lam Chun Hing. Deze was bijzonder geïnteresseerd in kungfu, maar overleed helaas al vroeg aan kanker. Zijn weduwe heeft hier tot op heden een ditda-kliniek. Op zwart-wit foto rechts het Blue House in 1964.

Op RTV Hong Kong was dit item te zien. De vechtkunstschool wordt niet getoond, maar wel kort genoemd.

Het gegeven dat het geclassificeerd is als een Grade 1 Historic Building geeft geen garantie voor de toekomst. Gedurende de laatste twintig jaar zijn er maar liefst vijf gebouwen met eenzelfde classificatie verdwenen. Het voortbestaan van Blue House lijkt zekerder. In 2011 werd een restauratie afgerond ter waarde van 100 miljoen Hongkong Dollar die negen karakteristieke gebouwen in Wan Chai omvatte, waaronder het Blue House. De Internationale Guoshu Associatie heeft een voorstel gedaan om het gebouw om te vormen tot een centrum voor kungfu. Helaas is dit voorstel afgewezen.

Het voorstel voorzag in moderne faciliteiten voor het lesgeven in traditioneel kungfu, ondersteund met moderne wetenschap. Die betroffen een bibliotheek, museum en multifunctionele film- en spreekzaal. Voor het aangelegen Yellow House zou dan een rol weggelegd zijn in de horeca in de vorm van een theehuis en restaurant met kungfu-thema.

Ondanks het afketsen van dit plan lijkt de toekomst van het Blue House voorlopig zekergesteld, wat zowel voor de geschiedenis van Hongkong als voor ons vechtkunstenaars van belang is. Een stukje tastbare geschiedenis blijft bereikbaar.

Noten:
1) Meer informatie over Wan Chai, met onder meer een animatie waarop het verdwijnen van de inham te zien is: https://en.wikipedia.org/wiki/Wan_Chai
2) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Grade_I_historic_buildings_in_Hong_Kong
3) Journal of Chinese Martial Studies 2011/5: “Blue House Memories: Fighting for Heritage in Hongkong”
4) https://www.hkhs.com/preservation/en/index.htm
5) “Vallen en stoten geneeskunde”, de traditionele geneeswijze die door kungfu meesters werd bedreven. Vaak voor hun inkomsten aangezien het kungfu doceren weinig tot geen opbrengsten gaf.